Välkomna till

Lindesbergs Auktionskammare. 


Gårdsauktion Lördag den 27 Augusti Kl.11:00 hos Bengt och Birgitta Jansson i Rya ca 3 km söder om Lindesberg

skyltat ifrån RV50 södra infarten till Lindesberg 

visning Kl.10:00


Kommande auktioner : 

3 September Lindesberg

10 September Bohr

Vi utför Gårds Villa och Verkstadsauktioner. 

För mer 

information

 kontakta 

Jarl Magnusson 

Tel:070-2007409