Välkomna till

Lindesbergs Auktionskammare. 

Gårdsauktion Banvägen 10 Lindesberg Lördag 7 Maj  kl.11.00  visning från 10.00 skyltat från centrum

Vi utför Gårds Villa och Verkstadsauktioner. 

För mer 

information

 kontakta 

Jarl Magnusson 

Tel:070-2007409