Välkomna till

Lindesbergs Auktionskammare. 

Gårdsauktion Lördag 28/5 Kl 10.00 visning från Kl 9.00, Tystinge, Östansjö.

Vi utför Gårds Villa och Verkstadsauktioner. 

För mer 

information

 kontakta 

Jarl Magnusson 

Tel:070-2007409