Välkomna till

Lindesbergs Auktionskammare. 


Gårdsauktion i Västra Bohr Lindesberg. 

Skyltat från södra infarten R50.

 Lördag den 1 okt. Kl.11:00 visning från 10:00

Då Rolf Eriksson med flera avyttrar.

Skyltat från södra infarten R50.

Bra påarkering på åker