Välkomna till

Lindesbergs Auktionskammare.


Gårdsauktion Ånäs

Onsdag 27/7 kl 11.00

Visning från kl 10.00 

Skyltat från mellersta infarten till Lindesberg.

Nästa auktion lörd. 30/7 kl 11:00 Schrödersbacke 9 Lindesberg


Vi utför Gårds Villa och Verkstadsauktioner. 

För mer 

information

 kontakta 

Jarl Magnusson 

Tel:070-2007409